Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Ưu đãi của Vietnam Airline cho người có công với cách mạng tại sân bay trong nước.

Vào ngày 21/1 vừa qua,  Vietnam Airline đã ban hành văn bản chính thức về việc ưu đãi cho đối tượng khách hàng là người có công với cách mạng.


1 nhận xét: